top of page

SHIPPING & RETURNS

Shipping Policy

ORDER PROCESSING

Once your order is placed it will be reviewed.

Ladies Nights Club reserves the right to cancel any orders that are not in line with our Terms and Conditions.

INTERNATIONAL SHIPPING

We apologize, but currently we are unable to process and ship orders to destinations outside of the UE.

​​

SHIPPING & HANDLING

Business Days:

Monday - Friday, excluding federal holidays within Ireland.

​​

EXPEDITED SHIPPING

Priority shipping orders received before 12PM (noon) GMT will be shipped the same day. Processing and shipping time does not include weekends, and orders placed on Friday after 12PM (noon) GMT, Saturday and Sunday will be processed the following Monday.

​​

SHIPPING COSTS:

· Standard Shipping (Delivers in 3 - 7 business days): 8e

Shipping charges are based on order totals and Ladies Nights Club offers free shipping on all orders 70e and up, including tax.

Darmowa wysyłka powyżej 70 Euro!

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia zostanie ono sprawdzone.  Ladies Nights Club zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich zamówień, które nie są zgodne z naszymi Warunkami. Wcześniejsze

MIĘDZYNARODOWA WYSYŁKA Przepraszamy, ale obecnie nie możemy przetwarzać i wysyłać zamówień do miejsc poza UE. Wcześniejsze

WYSYŁKA I OBSŁUGA

Dni robocze: Od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Irlandii. Wcześniejsze

PRZYSPIESZONA WYSYŁKA Zamówienia na przesyłki priorytetowe otrzymane przed godziną 12:00 czasu GMT zostaną wysłane tego samego dnia. Czas przetwarzania i wysyłki nie obejmuje weekendów, a zamówienia złożone w piątek po godzinie 12:00 czasu GMT, w sobotę i niedzielę zostaną przetworzone w następny poniedziałek. Wcześniejsze

KOSZTY WYSYŁKI: · Standardowa wysyłka (dostawa w ciągu 3 - 7 dni roboczych): 8e Opłaty za wysyłkę opierają się na całkowitym zamówieniu, a Ladies Nights Club oferuje bezpłatną wysyłkę dla wszystkich zamówień 70e i więcej, w tym podatek.

Return & Exchange Policy

60 days to change your mind

No-nonsense return policy

Purchases made at https://www.ladiesnightsclub.com/shop, may be returned within 60 days of purchase by contacting us at kasiaforest@gmail.com We will provide a return authorization number as well as shipping instructions for your return package. Return shipping and handling charges are the customer’s responsibility.

 

Damaged or Defective Products:

When your Ladies Nights Club order arrives, please inspect the package for any damage or defects. It is normal for the shipping package to show some wear, however, if you think a product in your shipment is damaged or defective, please contact us immediately at kasiaforest@gmail.com. Please provide the order number along with your email address and phone number for fastest service. To ensure prompt resolution, please keep the original shipping package and the damaged or defective product for inspection. If, after having examined the product, we confirm that it is damaged or defective, we will provide you instructions for returning the damaged or defective product to us at our expense and issue a refund for the price you paid for the product to the original purchaser’s method of payment. Your original shipping and handling charges will not be refunded, but any replacement for a damaged or defective product will be shipped to you free of charge.

60 dni na zmianę zdania

Nie stosujemy bezsensownej polityki zwrotów

Zakupy dokonane na stronie https://www.ladiesnightsclub.com/shop mogą zostać zwrócone w ciągu 60 dni od zakupu, kontaktując się z nami pod adresem kasiaforest@gmail.com Podamy numer autoryzacji zwrotu oraz instrukcje dotyczące wysyłki pakietu zwrotnego. Koszty wysyłki w obie strony i obsługi są obowiązkiem klienta.

 

Produkty uszkodzone lub wadliwe:

Kiedy nadejdzie twoje zamówienie Ladies Nights Club, sprawdź paczkę pod kątem uszkodzeń lub wad. Paczka wysyłkowa wykazuje pewne zużycie, ale jeśli uważasz, że produkt w przesyłce jest uszkodzony lub wadliwy, skontaktuj się z nami natychmiast pod adresem kasiaforest@gmail.com. Podaj numer zamówienia wraz z adresem e-mail i numerem telefonu, aby uzyskać najszybszą obsługę. Aby zapewnić szybkie rozwiązanie problemu, zachowaj oryginalne opakowanie i uszkodzony lub wadliwy produkt do kontroli. Jeśli po zbadaniu produktu potwierdzimy, że jest uszkodzony lub wadliwy, przekażemy Ci instrukcje zwrotu uszkodzonego lub wadliwego produktu na nasz koszt i wydamy zwrot ceny zapłaconej za produkt pierwotnemu nabywcy metoda płatności. Twoje oryginalne koszty wysyłki i obsługi nie zostaną zwrócone, ale każdy zamiennik uszkodzonego lub wadliwego produktu zostanie wysłany bezpłatnie.

bottom of page